"Rörelser" en utställning med 12 konstnärer!

Mitt Möllan, Claesgatan 8, Malmö 18-21 april